Geschreven door Anke Grevers

Toegevoegd op 9 oktober 2016

Ledencontactdag LOKK

Kantklossen is iets wat mij als kind zijnde al aantrok. Met lege garenklosjes
probeerde ik de beginselen die in de Ariadne stond al eigen te maken. Lukt
natuurlijk niet echt. Later toen ik mijn eerste baan kreeg in Brabant vond ik
een kanklos juf die mij heel goed op weg hielp. Ik bleek het best in de vingers
te hebben. Na nog een gezellig clubje in Moergestel, de kring de Kantkriebel
en na mijn verhuizing naar het Utrechtse nog een clubje in Wilnis ligt het
kantklossen stil. Mijn clubje ging op de woensdagmiddag verder en er moet
dan toch nog gewerkt worden. Geen tijd voor hobby’s. Maar goed het
lidmaatschap bij de LOKK blijft.
19 september was er de ledencontactdag. Hier gaf dhr. Jankees Goud uit
Yerseke een lezing over mutsen. Niet alleen de Zeeuwse maar over mutsen
uit heel Nederland. Ook maakt hij nog steeds mutsen en bezit hij vele mutsen
uit diverse delen van Nederland.

Kap & Kant die lezing die Jankees Goud gaf en de heul, de eerste muts die in Nederland gedragen werd.


Vandaag ging het niet zozeer waar een muts vandaan kwam maar meer hoe
kan het ook anders bij een kantklos vereniging over de kant die aan de muts
zit. Of het kloskant was en waar deze vandaan kwam. Prachtige kanten had
hij op dia staan. Ook had hij een kleine collectie mutsen bij zich. Hier ziet u
wat foto’s die ik die dag gemaakt heeft.

Prachtige oude foto's van kant en links van de Zeeuwse kap.

Sierraden die wij in de Achterhoek niet kennen aan de muts.

De Brabantse poffer en Jankees Goud met een deel van zijn verzameling.


Op donderdag 13 oktober geeft Jankees een demonstratie in het nieuwe
klederdrachten museum in Amsterdam, hoe mutsen te stijven en te plooien.

website Het Klederdrachtmuseum Amsterdam www.hetklederdrachtmusum.nl

website De Mutsenmaker: www.mustenmaker.nl